The Nielsen Company - Home

Powrót do udziału w badaniu (Opt-In)

Dziękujemy. Wybrałeś opcję, dzięki której ponownie umożliwiasz firmie Nielsen monitorowanie Twojej aktywności we wszystkich produktach i usługach pomiarowych Nielsen. Monitorowanie Twojej aktywności będzie się odbywało w sposób niepozwalający na identyfikację Ciebie jako osoby biorącej udział w badaniu. Zebrane dane będą prezentowane tylko w ramach informacji o grupie lub segmencie badanych uczestników (nie jako informacje o pojedynczym uczestniku). Jeśli chcesz zmienić swój wybór, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności.

Uwaga: Wybranie opcji powrotu do udziału w badaniu spowodowało usunięcie pliku cookie „OPT OUT”, który był pozostawiony na Twoim urządzeniu w celu uwzględnienia rezygnacji. Jeżeli ponownie zrezygnujesz z udziału w badaniu, taki plik zostanie ponownie pozostawiony na urządzeniu przy pomocy którego korzystasz z internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu plikami cookie, odwiedź naszą stronę z Polityką prywatności.